Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U RS: Uspostaviće se dugoročno održiv i efikasan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te će se steći uslovi za bolji pristup EU fondovima, kao i za povećanje apsorpcione moći i korišćenje vanbudžetskih sredstava za finansiranje realizacije razvojnih prioriteta

01.06.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuje se sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj, načela na kojima se zasniva strateško planiranje i upravljanje razvojem, institucionalni okvir, strateški i sprovedbeni dokumenti, izvori finansiranja za realizaciju razvojnih strateških prioriteta održivog razvoja i druga pitanja od značaja za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Republici Srpskoj.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja održivim razvojem u Republici Srpskoj.

Osnovni razlog za donošenje zakona je potpunije i sveobuhvatnije regulisanje oblasti strateškog planiranja kao osnovne komponente razvoja javnih politika.

Takođe, bitan razlog za donošenje zakona je usaglašen pristup strateškom planiranju zasnovan na istim metodologijama na oba nivoa vlasti u Republici Srpskoj - republički nivo i nivo jedinica lokalne samouprave, a što će u konačnici doprinijeti uravnoteženom razvoju društva u svim segmentima.

Donošenjem ovog zakona uspostaviće se dugoročno održiv i efikasan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te će se steći uslovi za bolji pristup EU fondovima, kao i za povećanje apsorpcione moći i korišćenje vanbudžetskih sredstava za finansiranje realizacije razvojnih prioriteta.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 27.05.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija