Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena ustavnost odredaba Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH

01.06.2021.


Ustavni sud BiH odbacio je apelaciju člana Predsjedništva BiH Željka Komišića i ocijenio da su odredbe Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2001, 56/2008 i 58/2015) iz 2015. godine u skladu sa Ustavom BiH.

Odlučujući o Komšićevom zahtjevu za ocjenu kompatibilnosti određenih članova tog zakona sa pojednim članovima Ustava BiH u vezi sa pravom na slobodu kretanja i prebivališta, Ustavni sud je utvrdio da su osporavani članovi u skladu sa Ustavom BiH, navodi se u odluci ove pravosudne institucije objavljenoj na internet strani suda.

Ustavni sud je ukazao da je osporenim odredbama jasno regulisan širok spektar dokaza koji su razumni i objektivni za prijavu prebivališta, koji su propisani u javnom interesu i imaju legitiman cilj, kao i "dodatnih" dokaza u postupku provjere prijavljenih državljana s evidentiranim prebivalištem, a što je obaveza nadležnog organa, te se jednako primjenjuju na sve građane BiH.

Ova odluka donesena je na plenarnoj sjednici održanoj elektronskim putem i biće dostavljena podnosiocu zahtjeva u roku od mjesec dana.

Komšić je u zahtjevu za ocjenu uskađenosti zakona sa Ustavom, koji je podnio u januaru ove godine, naveo da su usvajanjem izmjena i dopuna predmetnog zakona nametnuti rigorozni uslovi i onemogućena prijava prabivališta za veliki broj građana BiH, čime je posebno pogođena povratnička populacija.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 28.05.2021.

Naslov: Redakcija