Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Opštine i gradovi dužni 300 miliona KM


Zaduženost lokalnih zajednica u Srpskoj iznosila je na kraju 2015. godine 303,25 miliona maraka, što je za oko 27 miliona KM manje u odnosu na 2014. godinu.

U Ministarstvu finansija RS naglasili su da je na kraju 2014. godine zaduženost iznosila 330,35 miliona KM.

 - Kada se uzme u obzir godišnja otplata duga, koja je zaključno sa prošlom godinom iznosila 56,3 miliona, i redovni prihodi od 493 miliona KM, procenat zaduženosti lokalnih zajednica u odnosu na ostvarene redovne prihode iz prethodne godine iznosi 11,41 odsto - naglasili su u Ministarstvu finansija.

Najzaduženije opštine su Kneževo, Petrovo i Oštra Luka, a gradovi BANJA LUKA i Bijeljina. S najmanjim teretom duga nose se Kupres, Derventa, Foča i Čajniče. Najveći procenat zaduženosti ima Kneževo sa 22,68 odsto, a najmanji Petrovac sa 3,73 odsto. Od 64 lokalne zajednice, koliko ih ima u Srpskoj, samo njih osam nema direktno zaduženje.

Potpredsjednik Saveza opština i gradova RS i gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović rekao je da zbog pada prihoda u budžetima pojedine lokalne zajednice imaju problema u vezi sa servisiranjem redovnih obaveza, a time i kreditnog zaduženja.

- Opštine i gradovi odlučuju se na zaduženje jer velike infrastrukturne projekte nikako u današnje vrijeme ne mogu da realizuju bez tog novca. Bez kredita nema ni velikih projekata, ali svi načelnici i gradonačelnici moraju voditi računa o tome da obaveze preuzete po osnovu zaduženja servisiraju na vrijeme - rekao je Gavranović navodeći da se BANJA LUKA zaduživala isključivo za realizaciju velikih projekata i da nema problema u vezi sa otplatom kredita.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović smatra da dug lokalnih zajednica nije ogroman ako se poredi sa ukupnim zaduženjem RS.

- Međutim, ako se uzme u obzir da je ekonomska aktivnost u padu, zaduženje opština i gradova je preveliko - naveo je Pavlović.

On je naglasio da u pojedinim lokalnim zajednicama postoje realne potrebe za zaduženjem da bi riješile infrastrukturne probleme, ali da postoje i oni koji uzimaju kredite za isplatu plata zaposlenima u administraciji.

- Zbog konstantnog zaduženja pojedine lokalne zajednice nemaju mogućnosti ni da vraćaju kredite zbog sve manje novca u budžetima. Na kraju dižu kredite da bi isplatili plate i ostale obaveze koje svakog mjeseca treba da izmire - naveo je Pavlović.

Poručio je da lokalne zajednice treba, prije svega, da se okrenu ka privrednicima i njihovom stimulisanju jer oni stvaraju novu vrijednost i utiču na punjenje budžeta.

- Jedino na taj način mogu računati na ekonomski razvoj, jer je zaduživanje zadnja stvar za jačanje ekonomske moći - ističe Pavlović.

Lokalne zajednice ne mogu se zadužiti bez odobrenja Ministarstva finansija, koje prije davanja zelenog svjetla analizira stanje u njihovim kasama kako ne bi došlo do urušavanja finansijske stabilnosti.

U Ministarstvu finansija RS naveli su da u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012, 52/2014, 103/2015 i 15/2016) lokalnim zajednicama dostavljaju preporuke na nacrte budžeta, odnosno saglasnost na prijedlog budžeta.

- Odluku o usvojenom budžetu za 2016. još nisu dostavile opštine Trnovo, Gradiška, Srbac, Bileća, Jezero, Han Pijesak i Novo Goražde - rekli su u Ministarstvu finansija.

Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014) propisano je da se jedinica lokalne samouprave može dugoročno zadužiti samo ako u periodu stvaranja duga ukupan iznos koji dospijeva za otplatu, po predloženom dugu i cjelokupnom dospjelom neizmirenom postojećem dugu, u bilo kojoj narednoj godini nije veći od 18 odsto iznosa njenih redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

Najzaduženije lokalne zajednice:

Kneževo

Petrovo

Oštra Luka

BANJA LUKA

Bijeljina

Najmanje zadužene lokalne zajednice:

Kupres

Derventa

Foča

Čajniče


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, M. Miljić, V. Kulaga, 31.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772