Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću

01.04.2022.


U Banjoj Luci je, 30. marta 2022. godine, održana Dvije stotine i osamdeseta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti poslovanja Ustavnog suda.

Na sjednici Ustavni sud je, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-38/21. Ovom odlukom Ustavni sud je utvrdio da Pravilnik o raspodjeli sredstava za sport i fizičku kulturu Grada Bijeljina nije u saglsnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Neustavnost navedenog akta očituje se u tome, zaključio je Ustavni sud, što je Gradonačelnik Grada Bijeljina njegovim donošenjem izašao iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja čime je povrijedio relevantnu odredbu Zakona o lokalnoj samoupravi i ustavno načelo zakonitosti akata, što ovaj normativni akt u cijelini čini neustavnim sa formalno pravnog aspekta.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-42/21 kojom je utvrđeno da član 15. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o igrama na sreću. Naime, osporenim članom određeni su iznosi troškova tehničkog pregleda terminala, tehnologija i uređaja koje snosi priređivač igara na sreću. Imajući u vidu da relevantna zakonska odredba, koja je poslužila kao pravni osnov za donošenje osporenog pravilnika, ne sadrži ovlašćenje za ovakvo normiranje, Ustavni sud je ocijenio da je ministar finansija, kao donosilac akta, takvim normiranjem izašao iz propisanog zakonskog a time i ustavnog okvira.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-16/21, U-24/21, U-25/21, U-29/21 i U-40/22 kojim su odbačeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i Zakona o krivičnom postupku, te ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata. Ustavni sud je, takođe, pored navedenih ustavnosudskih pitanja odlučivao i o drugim pitanjima iz domena svoga poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 30.03.2022.

Naslov: Redakcija