Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PARLAMENT FBIH: Ponovo usvojen Zakon o radu u identičnom tekstu koji je utvrdila federalna Vlada, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH


Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su 31. marta 2016. godine Zakon o radu u identičnom tekstu koji je federalna Vlada ranije utvrdila.

U Domu naroda Zakon o radu usvojen je drugi put, i to sa 36 glasova za, 13 protiv i jednim uzdržanim.

Zakon je usvojen u identičnom tekstu koji je federalna Vlada utvrdila 18. marta, jer su delegati prethodno odbacili svih 24 amandamana, koje je na taj zakonski akt podnio delegat iz Kluba ostalih Aner Žuljević.

Ovim Zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plate, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određen.

Iako je Dom naroda FBiH krajem jula prošle godine usvojio Zakon o radu, delegati su morali ponovo da se izjasne o ovom zakonskom aktu jer je, prema ocjeni Ustavnog suda FBiH, sjednica u julu 2015. godine održana u suprotnosti sa Poslovnikom Doma, a time i sa Ustavom FBiH.

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je Nacrta zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, koji je usvojen većinom glasova, a predstavlja osnovu za dalji razvoj penzionog sistema u FBiH.

Prema Nacrtu ovog zakonskog rješenja stvoriće se pravni osnov za daljnji razvoj tržišta kapitala na kojem će se pojaviti nove vrste fondova.

Dom naroda Federalnog parlamenta nije prihvatio Izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Željeznice FBiH u 2014. godini. Prihodi preduzeća su bili 121 milion KM, a rashodi 150 miliona.Gubitak je 29,5 miliona KM.

Dom naroda Parlamenta FBiH nije prihvatio ni Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire FBiH u istom periodu.

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH su usvojili Nacrt zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH čiji je cilj produženje roka za implementaciju Zakona za 2017. godinu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, te Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom.

Delegati doma naroda Parlamenta FBiH razmotrili su i usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, čiji je cilj suzbijanje "rada na crno", a rok za prijavu zaposlenih se skraćuje.

Usvojen je i Prijedlog zakona o državljanstvu FBiH, kojim su utvrđena drugačija rješenja u pogledu sticanja državljanstva po osnovi naturalizacije, te se ukida osnova za prestanak državljanstva Federacije BiH po sili zakona.

U rješenjima predviđenim u Zakonu o državljanstvu postoji obaveza usklađivanja Zakona o državljanstvu FBiH, što se odnosi na utvrđivanje uslova za sticanje državljanstva BiH, odnosno, državljanstva FBiH.

Delegati su također prihvatili Informaciju o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta istraživanja i eksploatacije nafe i plina u FBiH.


Izvor: Vebsajt RTRS i BHRT, 31.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772