Zastava Srbije

VLADA RS: Donijela Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske

01.03.2024.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 59. sjednici, Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske, kojom se određuje maksimalna maloprodajna cijena proizvoda “bijeli hljeb težine 600 grama, proizveden od brašna TIP 500” i iznosi 1,90 KM po komadu. Privredni subjekti ne mogu vršiti promet navedenog proizvoda po cijeni iznad propisane cijene, ali mogu po cijeni ispod propisane cijene.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ove odluke vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom i propisom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Osnovni razlog za donošenje Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske, jeste veći rast cijena hljeba na tržištu Republike Srpske, a namjera Vlade je da na ovaj način utiče na zaštitu životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva.

Vlada Republike Srpske razmotrila je Informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2023. godine.

Informacija se, između ostalog, odnosi na pregled najznačajnijih aktivnosti u vezi sa realizacijom prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kao i pregled ocjena iz Izvještaja o BiH za 2023. godinu. Takođe, informacija sadrži postignute rezultate iz procesa usklađivanja republičkog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, zajedno sa programiranjem i sprovođenjem finansijskih instrumenata EU i pozicije Republike Srpske.

Takođe, Vlada Republike Srpske je razmotrila Informaciju o pristupanju Programu Evropske unije Digitalna Evropa.

Inicijativa za pristupanje programu pokrenuta je u prvoj polovini 2023. godine i sve dosadašnje aktivnosti koordinisalo je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju. U vezi sa navedenim, predlaže se da Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH potpiše Memorandum kojim bi se obezbijedilo ravnopravno učešće i vidljivost Republike Srpske u Programu.

Program Evropske unije Digitalna Evropa, sa budžetom od 7,5 milijardi evra ima za cilj da ubrza ekonomski oporavak i da oblikuje digitalnu transformaciju evropske privrede i društva. Program finansira projekte u pet ključnih područja: superkompjuteri, vještačka inteligencija, sajber sigurnost, napredne digitalne vještine i obezbjeđivanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i društvu.

Vlada Republike Srpske je dala saglasnost na novu Listu spomenika i spomen - obilježja od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i Listu spomenika od velikog značaja za određeno područje.

Na prijedlog Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova,

spomen kosturnice u Nevesinju - lokacija Gvozd, Istočnom Sarajevu - lokacija vojničko groblje Miljevići i Banjaluci - lokacija Novo groblje uvrštene su u kategoriju spomen – obilježja od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku.

Spomenik posvećen proboju Koridora 1992. godine u Krečanima Gornjim uvršten je u Listu spomenika od velikog značaja za određeno područje.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.02.2024.

Naslov: Redakcija