Zastava Srbije

ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBIH: Ugovore o snabdijevanju električnom energijom uskladiti sa Zakonom

01.03.2022.


Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine sindikata iz realnog sektora zahtijevaju da se ugovori o snabdijevanju električnom energijom privrednih društava usklade sa Zakonom o električnoj energiji u BiH.

Oni pozivaju Vladu i Parlament FBiH da hitno donesu odgovarajuće odluke i izmjene zakona, kako bi se omogućilo snabdijevanje električnom energijom privrednih društava po cijeni koja je za 20 odsto veća u odnosu na prošlogodišnju, u skladu sa Zakonom, a ne za 50, pa i do 100 odsto, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca.

"Ugovori o snabdijevanju električnom energijom privrednih društava od 2011. godine nisu se mijenjali do sada. Sada je 'Elektroprivreda BiH' kompanijama u FBiH dostavila ugovore u kojima se od kompanija traži da do 20. u mjesecu najave koliko će električne energije potrošiti u narednom mjesecu, sa dozvoljenim odstupanjima od pet odsto", pojasnio je predsjednik Udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović.

Smailbegović je rekao da će za svako prekoračenje potrošnje ili manju potrošnju električne energije od najavljene kompanije plaćati penale po tržišnim cijenama.

On kaže da će, u slučaju bilo kakvog kvara ili zaustavljanja pogona, "Elektroprivreda BiH" nabavljati električnu energiju po berzanskim cijenama, a sve troškove nabavke i prenosa snosile bi kompanije.

Prema njegovim riječima, na taj način bi kompletan rizik poslovanja "Elektroprivrede BiH" preuzela privredna društva.

"Zbog svega navedenog, cijena električne energije za kompanije ne bi bila skuplja za 20 odsto, kako predviđa Zakon, nego 50 odsto, pa i do 100 odsto", kaže Smailbegović.

"Kao još jedan dokaz samovoljnog ponašanja "Elektroprivrede", je odbijanje da nastave isporučivati električnu energiju kompaniji "Arselor Mital" Zenica koja jedina nije dobila ugovor o redovnom, nego o rezervnom snabdijevanju i to za januar i februar, tako da im je račun za električnu energiju u januaru iznosio 19,5 miliona KM, u odnosu na 4,5 miliona KM u januaru prošle godine", naveli su iz UP FBiH.

U saopštenju se dodaje da je "Elektroprivreda" najavila da od 1. marta "Arselor Mitalu" neće produžiti ugovor o snabdijevanju električnom energijom, a posljedice takvog postupanja bi bile katastrofalne, jer pogoni ove kompanije ne mogu nijednog minuta ostati bez napajanja.

Iz Udruženja poslodavaca navode da je zbog, kako su rekli, ovih nezakonitih postupanja, znatan broj kompanija već pokrenuo pojedinačne i kolektivne tužbe protiv "Elektroprivrede BiH".

Smailbegović je rekao da oni traže da odstupanja budu do 20 odsto i da Vlada FBiH hitno predloži, a federalni Parlament donese odluku o odgađanju zatvaranja blokova termoelektrana Kakanj i Tuzla, koji su trebali biti zatvoreni ove godine.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 25.02.2022.

Naslov: Redakcija