Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama

01.03.2021.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 17. sjednici nije usvojio zahtjev poslanika Zlatana Begića, Mire Pekić, Zukana Heleza, Branislava Borenovića, Damira Arnauta, Dragana Mektića, Nade Mladine, Nermina Nikšića, Vlatka Glavaša, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Dženana Đonlagića, Envera Bijedića, Nenada Nešića i Mirjane Marinković-Lepić za smjenu ministra pravde BiH Josipa Grubeše.

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama. Dom je prethodno usvojio zahtjev poslanika iz Kluba poslanika SDA za razmatranje ovog Prijedloga zakona po hitnom postupku.

Dom je, po hitnom postupku, usvojio i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. Prethodno je usvojen zahtjev poslanika iz Kluba poslanika SDA da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Uz ova dva prijedloga zakona, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim predlaže Domu naroda PSBiH da Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima razmatra po hitnom postupku jer su, kako se navodi u zaključku, prijedlozi zakona visokog stepena hitnosti i formulirani su na jednostavan način.

Poslanici su obavili raspravu o tački "Informacija Agencije za javne nabavke BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina protiv koronavirusa, s odgovarajućim materijalom u pisanoj formi", koja je u dnevni red uvrštena na prijedlog poslanika Predraga Kojovića, Damira Arnauta, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nenada Nešića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije, Jasmina Emrića, Nade Mladine, Zlatana Begića i Dženana Đonlagića.

Po obavljenoj raspravi Dom je usvojio zaključak kojim zadužuje Agenciju za javne nabavke BiH i Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH da u roku od sedam dana dostave informaciju o neophodnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina protiv koronavirusa, koja će biti razmatrana na prvoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma.

Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom zadužuje predsjedavajuću Predstavničkog doma da otkaže 11. hitnu sjednicu Doma, zakazanu za subotu 27. februara 2021. godine, s jednom tačkom dnevnog reda: "Informacija Agencije za javne nabavke BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina protiv koronavirusa."

Predstavnički dom usvojio je i zaključak kojim od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine traži da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa korona primijeni član 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom usvojio je poslaničke inicijative Predraga Kožula koje glase:

 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da na odgovarajući način, u skladu s dobrom diplomatskom praksom, uputi apelaciju prema memorijalnom centru Yad Vashem u Jerusalimu kako bi se na zvaničnoj stranici ovog centra, gdje se među ostalim državama iz kojih dolaze lica sa statusom "pravednika među narodima" (Righteous Among the Nations) nalazi i naša država, koristio službeni i potpuni naziv države – Bosna i Hercegovina – umjesto navedenog skraćenog i netačnog naziva Bosna (Bosnia)";
 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH, te Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da hitno pokrenu procedure i preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o readmisiji s Afganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom. Zadužuje se Vijeće ministara BiH da o preduzetim aktivnostima i njihovim učincima izvijesti Predstavnički dom PSBiH najkasnije 90 dana od dana usvajanja ove inicijative".

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom velikog uspjeha košarkašica Bosne i Hercegovine i plasmana na Eurobasket nakon 22 godine, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno valoriziraju";
 • poslanička inicijativa Damira Arnauta "kojom se traži od Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu 'Denis Mrnjavac' u spomen na njega i na sve ostale djevojke i mladiće žrtve nasilјa".

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je i prijedlog zaklјučka poslanika Mirka Šarovića koji glasi: "Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od sedam dana dostavi Domu detalјnu informaciju o razlozima zbog kojih je Bosna i Hercegovina izgubila status povlašćene države u izvozu robe u SAD i od 1. januara mora plaćati pune carine, te mjerama koje su preduzeli Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeće ministara BiH da Bosna i Hercegovina ostane uklјučena u mehanizam (GSP) zemalјa korisnica koji im omogućava da putem carinskih olakšica podstiču unapređenje izvoza i proizvodnju, s tim da moraju zadovolјiti pojedine kriterijume kada je riječ o porijeklu".

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Aktivnosti institucija BiH na osiguranju radijacione i nuklearne sigurnosti", čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj, usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost da u roku od šest mjeseci izvijeste Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora", čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH traži od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da u roku od šest mjeseci izvijeste Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju Ured za reviziju institucija BiH. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića kojim Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH da za prvu redovnu sjednicu Predstavničkog doma dostavi informaciju o provođenju tačke 4. Deklaracije kojom je pozvano Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru, donošenje posebnog zakona o moru Bosne i Hercegovine i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama, kao i informaciju o svim pokrenutim aktivnostima i događaja u vezi s realizacijom tačaka Deklaracije iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Dom je usvojio Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu.

Dom je usvojio Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanice Aide Baručije kojim se nalaže Ministarstvu sigurnosti BiH da u roku od 30 dana pripremi informaciju i plan uspostavljanja funkcionalnog sistema video – nadzora na svim graničnim prijelazima.

Usvojen je Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, dok je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2020. godinu upućen na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji drumskih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije,
 • Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 250 miliona eura,
 • Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimca - Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici,
 • Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan o provođenju Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan,
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prijevoza Sarajevo - dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o grantu (Projekat vodosnabdijevanja Gradačca) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa "Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan",
 • Ugovora o zajmu (Kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita BiH) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prijevozu, potpisanog 1. decembra 2020. u Sarajevu.

IZVOR: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 25.02.2021.

Naslov: Redakcija