Zastava Srbije

ODRŽAN SASTANAK U VEZI SA REALIZACIJOM STRATEGIJE ZA SUZBIJANJE NASILJA U PORODICI RS ZA PERIOD 2014. - 2019. GODINE


Ministrica porodice, omladine i sporta, Jasmina Davidović,, prisustvovala je sastanku koji je održan sa predstavnicima ministarstava i institucija zaduženih za realizaciju Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske za period 2014-2019.godine.

Cilj sastanka, koji je održan u prostorijama Ministarstva porodice, omladine i sporta, bio je poboljšanje koordinacije i saradnje nadležnih institucija kada je u pitanju ova oblast, te analiza najznačajnijih aktivnosti koje su realizovane u 2015. godini.

S obzirom na to da Vlada Republike Srpske, na osnovu Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske 2014-2019. godine, sukcesivno za svaku godinu implementacije donosi godišnje akcione planove, na sastanku su razmatrane mogućnosti zajedničkog djelovanja, te pojedinačne aktivnosti koje institucije planiraju realizovati u 2016. godini, a koje će se detaljno razraditi Akcionim planom za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2016. godinu. 


Izvor: Vebsajt Ministarstvo porodice, omladine i sporta, 29.2.2016.