Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVOĐENJU SUDSKIH ODLUKA: Uređuje se provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije BiH, odluka Ustavnog suda Federacije BiH i odluka Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su također nadležne institucije Federacije BiH, kao i druga pitanja vezana za izvršenje tih odluka

01.02.2021.


Predstavnički dom Federalnog parlamenta je odobrio Prijedlog zakona o provođenju odluka sudova, čiji je predlagač Federalna vlada.

Ovim zakonom se uređuje provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije BiH, odluka Ustavnog suda Federacije BiH i odluka Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su također nadležne institucije Federacije BiH, kao i druga pitanja vezana za izvršenje tih odluka.

Organi vlasti FBiH kojima su dostavljene ove odluke dužni su ih provoditi u skladu s Ustavom Federacije BiH i nadležnostima propisanim ovim zakonom. Dužni su izvršavati te odluke brzo i efikasno uz poštovanje zadatih rokova te uz podlijeganje odgovornosti u slučaju neizvršenja.

Kako je navedeno u razlozima za donošenje ovog zakonskog rješenja, nakon provođenja dvogodišnjeg projekta Misije OSCE-a u BiH "Demokratsko upravljanje", utvrđeni su problemi porasta broja neizvršenih odluka najviših sudskih institucija te njihovo sporo i neefikasno izvršavanje, odnosno neizvršavanje.

Između ostalih, detektovan je problem nedostatka procedura izvršenja odluka, nedovoljno razvijenog sistema praćenja provođenja odluka putem organa u čijoj nadležnosti treba da bude praćenje njihovog provođenja i nedovoljno izgrađen sistem mjera prevencije.

Ovakvim zakonskim rješenjima bi bila stvorena pretpostavka za uspostavu jasnog mehanizma u procesu izvršenja odluka kroz zakonodavni i administrativni okvir, što bi vodilo ka daljnjem jačanju institucija vlasti i promicanju načela vladavine prava, obrazloženo je.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 26.01.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija