Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom RS i Zakonom o stvarnim pravima

01.02.2018.


 31. januara 2018. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i dvadeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih, donio odluku broj U-3/17 kojom je utvrdio da član 20. stav 3. Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 11/2014, 25/2014, 31/2015, 101/2015 - odluka US, 3/2016 - odluka US i 80/2016 - odluka US) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o stvarnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015 i 18/2016 - odluka US). O razlozima za ovakvu odluku Ustavni sud je naveo da Republička uprava za imovinsko-pravne poslove Republike Srpske nije mogla osporenim podzakonskim aktom, suprotno Zakonu o stvarnim pravima, odrediti upis prava zajedničke svojine etažnih vlasnika na zajedničkim dijelovima zgrade, s obzirom na to da je relevantnom zakonskom normom svojinski režim istih dijelova zgrāda uređen na drugačiji način. Ovakvim normiranjem došlo je, prema ocjeni Ustavnog suda, do povrede ustavnih garancija ustavnosti i zakonitosti i načela podjele vlasti.

Takođe, Ustavni sud je donio i odluku broj U-7/17 kojom je utvrdio da Pravilnik o platama zaposlenih u Administrativnoj službi Opštine Brod i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama zaposlenih u opštinskoj upravi Opštine Brod nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016). Polazeći od činjenice da relevantne odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi ne daju ovlašćenje načelniku opštine da može donositi osporene normativne akte, Ustavni sud je ocijenio da je, prisvajanjem nepostojeće nadležnosti, načelnik Opštine Brod povrijedio ustavno načelo zakonitosti što osporene akte sa formalnopravnog aspekta u cjelini čini neustavnim.

Pored navedenih odluka, Ustavni sud je donio i odluku broj U-20/17 kojom je utvrđeno da član 98. stav 3. Odluke o komunalnom redu na području opštine Ugljevik nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske iZakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011 i 100/2017). Određujući osporenom normom da je cijena odvoza komunalnog otpada sa grobalja i škola iz ruralnih područja uračunata u cijenu korisnika komunalnih usluga iz tog ruralnog područja, Ustavni sud je ocijenio da je donosilac osporene Odluke, suprotno Zakonu o komunalnim djelatnostima, intervenisao u slobodu ugovornih strana da samostalno regulišu mešusobne odnose, budući da je neovlašćeno pomenutim korisnicima utvrdio vanugovornu obavezu koja se odnosi na finansiranje usluga izvršenih trećim licima. Normirajući na takav način, Skupština Opštine Ugljevik je, kao donosilac osporene norme, povrijedila ustavna načela zakonitosti, vladavine prava i podjele vlasti.

Ustavni sud je na istoj sjednici takođe donio odluke i u predmetima broj U-4/17, U-8/17, U-15/17, U-16/17 i U-55/17 kojima nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o prekršajima, Zakona o parničnom postupku i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakona o porezu na nepokretnosti, kao i pojedinih podzakonskih normativnih akata, dok je u predmetu broj U-24/17 obustavio vođenje ustavnosudskog postupka jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 31.01.2018.

Naslov: Redakcija