Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Za robu naručenu preko interneta čija vrijednost prelazi 50 KM, od nedavno se moraju platiti špediter i PDV od 17 odsto, te nekoliko dodatnih troškova kako bi paket mogao biti preuzet

01.02.2017.


Kupci iz BiH koji naručuju robu iz inostranstva standardnim putem ili putem interneta, a čija vrijednost prelazi 50 KM, od sada moraju platiti špeditera i PDV od 17 odsto, te nekoliko dodatnih troškova kako bi preuzeli svoj paket.

Velikom broju građana roba stoji na carini, a iz carinskog referata su dobili obavijest da su dužni u roku od 10 dana angažovati špeditera kako bi se okončao proces carinjenja.

"Službenik carine mi je rekao kako je došla naredba 's vrha' da se mijenja način carinjenja. Na moj upit gdje se nalazi zvanična obavijest o promjeni načina carinjenja službenik mi je rekao da promjena još uvijek nije prošla ni proceduru niti legalizaciju. Na moj daljnji upit kako je moguće da se nešto primjenjuje, a za šta još uvijek ne podstovji zakonski osnov, službenik mi je rekao da on nije relevantan da odgovori na to pitanje i da je njima bilo lakše da rade na stari način", ukazao je jedan od kupaca.

Prema informacijama koje je dobio, novi način carinjenja podrazumijeva da je primalac od sada dužan da angažuje špeditersko pravno lice za zastupanje u procesu carinjenja za sve narudžbe koje prelaze 50 KM.

"U praksi to znači da za nešto što se naruči preko interneta i košta 51 KM treba dodatno platiti špediterske troškove minimalno 50 KM (zavisi od špediterske firme) na šta se onda zaračunava carina (npr. za mobitele je to 10 odsto), zatim se na taj iznos zaračunava 17 odsto PDV-a, dodaje se 10 KM fiksnih administrativnih troškova i na kraju se naplaćuje otvaranje paketa 3,5 KM - 8,5 KM", ukazao je.

Portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) Ratko Kovačević rekao je kako "nije došlo ni do kakve promjene zakonskih i podzakonskih akata kada je u pitanju carinjenje robe koja dolazi u BiH putem poštanskih paketa, a naručuje se putem interneta".

"U ranijem periodu je većina paketa koji su stizali u BiH bila carinjena putem poštansko-carinske deklaracije po jedinstvenoj carinskoj stopi od 10 odsto i pripadajućim PDV-om od 17 odsto jer se radilo o daleko manjem broju paketa koji su stizali u BiH i zato što je uglavnom u tim paketima bila jedna vrsta robe. Međutim, na osnovu određenih analiza koje su urađene u UIO u toku prošle 2016. godine možemo reći da je došlo do velikog povećanja uvoza robe u BiH naručene putem interneta i da ta roba stiže putem poštanskih paketa. Uglavnom, sada se najčešće naručuju različite vrste roba unutar jedne pošiljke i više se to ne može cariniti putem poštansko-carinske deklaracije po jedinstvenoj carinskoj stopi, već se za takve pošiljke mora podnositi jedinstvena carinska isprava (JCI), odnosno carinska deklaracija, gdje se roba u procesu carinjenja mora svrstati prema važećoj carinskoj tarifi BiH i na osnovu toga odrediti precizne stope carine za svaku pojedinačnu vrstu robe. To može uraditi samo osoba ovlaštena za provođenje carinskog postupka – špediteri", rekao je Kovačević.

Dodao je da UIO trenutno vrši doradu svoje informatičke carinske aplikacije Ascuda World kako bi se pojednostavio postupak carinjenja navedenih poštanskih pošiljki čija vrijednost prelazi 50 KM. Po okončanju ovog procesa, stvorili bi se uslovi da nadležne pošte u BiH usmeno podnose prijave za poštanske pošiljke naručene internetom manje vrijednosti.

"Umjesto prijavljivanja tih pošiljki putem carinske deklaracije (JCI) i angažovanja špediterskih firmi, stvorili bi se uslovi da bi se moglo odobriti njihovo usmeno prijavljivanje uz izdavanje obračuna indirektnih poreza carinskih organa. U tom smislu bilo bi moguće da se u carinskoj aplikaciji i za poštanske pošiljke podrži ovakav način prijavljivanja uz obračun uvoznih dažbina po redovnoj carinskoj stopi (uz povlačenje elemenata iz važeće Carinske tarife BiH – naimenovanje, tarifna oznaka i stopa carine), te obračuna PDV-a i akcize. Očekujemo da bi se ovi uslovi mogli stvoriti u periodu od narednih mjesec dana, kada bi carinska informatička aplikacija bila spremna za ovakav način carinjenja pošiljki koje građani BiH sve više poručuju putem interneta i stižu putem poštanskih paketa u BiH", ukazao je Kovačević.

Istakao je kako građani BiH i dalje mogu primati pošiljke iz inozemstva neznatne vrijednosti ako je riječ o poklonima koje dobijaju od fizičkih lica tako da ih usmeno prijave za uvozno carinjenje bez potrebe angažovanja špediterskih kuća, a u slučaju da prelaze vrijednost od 50 KM mogu se cariniti putem poštansko-carinske deklaracije po jedinstvenoj carinskoj stopi od 10 odsto i pripadajućim PDV-om od 17 odsto.

Kupci iz BiH smatraju da će ovi nameti dovesti do značajnog pada ili kraja kupovine putem interneta.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 31.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772