Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O RADU: Pitanja prava radnika pregovorima će rješavati granski sindikati i resorna ministarstva


Resorno nadležni ministri u Vladi Republike Srpske i predsjednici sindikata budžetskih korisnika dogovorili su, u Banja Luci, da pitanja koja se tiču prava zaposlenih, a koja proističu iz radnog odnosa za budžetske korisnike, budu tema pregovora između granskih sindikata i resornih ministarstava.

Na sastanku je bilo riječi o sprovođenju novog Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) u odnosu na zakone kojima se propisuju prava iz radnog odnosa za zaposlene u unutrašnjim poslovima, obrazovanju, nauci i kulturi, upravi, javnim službama i pravosuđu Republike Srpske.

U ime Vlade Republike Srpske sastanku su prisustvovali potpredsjednik Vlade i ministar pravde Anton Kasipović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ministar prosvjete i kulture Dane Malešević i ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.

U ime sindikata budžetskih korisnika sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Anica Jondić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić i predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 29.01.2016.