Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 29. jula 2020. godine 6. hitna sjednica - Razmatranje Izvještaja o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 6. hitnu sjednicu Doma naroda za srijedu, 29. juli 2020. godine, sa početkom u 12 sati.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Na 10. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Više

ZAKON O OSTVARIVANjU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U RS: Žrtvama nasilja u porodici omogućena besplatna pravna pomoć

Zakonom o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020), Ministarstvo pravde Srpske obezbijedilo je da i žrtve nasilja u porodici mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći.

Više

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS: Isplaćeno 7 miliona KM preduzećima koja su radila smanjenim intenzitetom

Na račune preduzeća koja su radila smanjenim intenzitetom zbog pandemije virusa korona do 24. jula isplaćeno je 7,10 miliona maraka, potvrdili su u Ministarstvu privrede i preduzetništva RS.

Više

OMBUDSMANI BIH: Princip konstitutivnosti se ne poštuje u institucijama

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine izradili su "Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicama) sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura".

Više