Zastava Srbije
Vesti slike

REFORMA PRAVOSUĐA: Podrška EU od 5.8 miliona evra za razvoj pravosuđa

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za akcione grantove za unapređenje saradnje u pravosuđu u građanskim i krivičnim pitanjima, koji se finansira iz EU Programa Pravosuđe 2021-2027 će biti objavljen 12. decembra 2023. godine. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 18. april 2024. godine do 17.00 časova.

Više
Vesti slike

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BIH: Prag za ulazak u PDV sistem podignut na 100.000 KM

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji podrazumijeva podizanje praga za ulazak u PDV sistem sa 50.000 na 100.000 KM.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM NOVCU RS: Propisuju se izdavaoci elektronskog novca, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za izdavanje elektronskog novca, uključujući i odredbe koje se odnose na bonitetne zahtjeve ovih društava, zaštita sredstava imaoca elektronskog novca, nadzor nad poslovanjem izdavaoca elektronskog novca u Republici Srpskoj, te zaštita prava i interesa imalaca elektronskog novca

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o elektronskom novcu kojim se stvaraju pravni uslovi za razvoj tržišta elektronskog novca na domaćem tržištu, te postavljaju sigurne osnove za korišćenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA RS: Preciziraju se osnivački ulog, dodatni ulog i ukupan ulog zadrugara

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Više