Zastava Srbije
Vesti slike

IZVJEŠTAVANJE O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI - KAKO SAČINITI KVALITETAN IZVJEŠTAJ GI FUK?: Paragraf Lex organizuje vebinar 7. februara 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 7. februara 2024. godine, vebinar na temu “Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli - kako sačiniti kvalitetan izvještaj GI FUK?”.

Više
Vesti slike

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA PLANIRANJA I OBAVLJANJA POJEDINAČNIH ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE UZ EFIKASNO UNOŠENJE PODATAKA U APLIKACIJU PIFC: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 8. februara 2024. godine, na Ilidži

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 8. februara 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija planiranja i obavljanja pojedinačnih angažmana interne revizije uz efikasno unošenje podataka u aplikaciju PIFC”.

Više
Vesti slike

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U PRAVOSUĐU BiH: Konkurs je otvoren do 09.01.2024. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka 1., 2. i člana 36. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08 i 63/23), člana 20 stav 1, člana 24. stav 1. i člana 31. stav 3. Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik FBiH”, br. 59/14), čl. 33. i 34. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22, 26/23 i 83/23), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Vijeće”) objavljuje:

Više
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nositelji pravosudnih funkcija

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tijekom drugog dana sjednice, koja se održava 20. i 21. prosinca 2023. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu i Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH. Ovim zakonom uređuju se pravo psihologa na samostalno obavljanje poslova u struci, pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, prava i obaveze psihologa i korisnika njihovih usluga, način obavljanja djelatnosti psihologa, komora psihologa, te nadzor nad obavljanjem djelatnosti psihologa kao djelatnosti od interesa za Federaciju.

Više
Vesti slike

PRIPREMLJEN TEKST NOVOG ZAKONA O ORGANIZACIJI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U FBIH: Predviđen novi način upravljanja nosiocem osiguranja i donošenja odluka u organu upravljanja

Početkom jula ove godine federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da će Ministarstvo rada i socijalne politike krenuti u neophodnu reformu Zavoda za penzijsko iinvalidsko osiguranje (PiO/MiO) Federacije BiH, te da će se u narednih pet godina raditi na implementaciji te reforme.

Više