Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 26. novembra 2019. godine Osma redovna sjednica - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Osma redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da počne u utorak, 26. novembra u 10 časova.

Više

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U RS: Najviše žalbi na tehničke proizvode, odjeću, obuću, telekomunikacione i komunalne usluge

Potrošači u Republici Srpskoj (RS) najviše se žale da trgovci ne prihvataju reklamacije za tehničke proizvode, odjeću, obuću, telekomunikacione i komunalne usluge.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA U KS: Ukidanje naknade za općekorisne funkcije šuma koje su do sada plaćali svi članovi poslovne zajednice Kantona Sarajevo u iznosu od 0,07 posto svojih prihoda

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva privrede KS, jednoglasno usvojila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o šumama te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Više

EVROPSKA ENERGETSKA ZAJEDNICA: BiH nije u dovoljnoj mjeri ispunila svoje obaveze te se priprema postupak zbog neizvršavanja obaveza

Evropska energetska zajednica priprema još jedan postupak protiv Bosne i Hercegovine zbog neispunjavanja obaveza preuzetih Sporazumom sa ovom institucijom.

Više