Zastava Srbije

DODIJELJENI CERTIFIKATI STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU ZA USPEŠNO IZVEDENU OBUKU ZA RAD SA PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX

U srijedu, 21. oktobra 2020. godine, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organizovana je dodjela certifikata za polaznike obuke za korištenje elektronske pravne baze Paragraf Lex, s tim da su, zbog trenutne epidemiološke situacije, certifikati dodijeljeni samo predavaču, dr. sc. Jeleni Zovko. U narednom periodu biće uručeni svim učesnicima obuke.

Više

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET: Bez ocjenjivanja sudija i tužilaca u 2020. godini

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) je jednoglasno donio odluku da se sudije i tužioci ocjenjuju za 2019. godinu prema ranijim kriterijumima, dok se za 2020. neće ocjenjivati.

Više

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Utvrđeno pet odgovora Ustavnom sudu RS

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je pet odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske, koji se tiču predmeta za ocjenu ustavnosti.

Više

VLADA FBIH: Usvojena informacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija

Federalna vlada je na 186. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade Federacije BiH od 29.7.2020. godine.

Više

NAREDBA KRIZNOG ŠTABA KANTONA SARAJEVO O OBAVEZNOM NOŠENJU ZAŠTITNIH MASKI: Podnijeta apelacija Ustavnom sudu BiH za preispitivanje zakonitosti naredbe

Advokatica Nina Kisić uložila je apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o obaveznom nošenju zaštitnih maski, smatrajući da je "nekonkretna i nepredvidiva", donesena u nejasnoj proceduri te se ne radi o zakonu.

Više

U PRIPREMI PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM: Omogućiti da imovina i novčana sredstva oduzeta po osnovu pravosnažnih presuda proisteklih u obavljanju poslova iz nadležnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom budu uplaćivana, odnosno dodjeljivana u humanitarne svrhe i rad Agencije

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom o realizaciji zaključka od 19.10.2017. godine i poduzetim aktivnostima s ciljem izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Više