Zastava Srbije

ZAKON O PROGLAŠENJU 25. NOVEMBRA DANOM DRŽAVNOSTI REPUBLIKE BIH: U Federaciji BiH 25. novembar neradni dan

Srijeda, 25. novembar, bit će neradni dan na teritoriji većeg bh. entiteta, saopćeno je iz vlade FBiH.

Više

POSLODAVCI U FBIH TRAŽE HITNE IZMJENE ILI DODATNA POJAŠNJENJA NAREDBI KRIZNIH ŠTABOVA

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) podržava pridržavanje svih naredbi Federalnog i kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva radi očuvanja života i zdravlja građana i sprečavanja širenja koronavirusa.

Više

SET ZAKONA O UKIDANJU I SMANJENJU NEPORESKIH DAVANJA U RS: Ukida se taksa za uvjerenja i izvode

Građani i poslovni subjekti konačno više neće plaćati takse prilikom podnošenja zahtjeva, molbi, prijedloga, uvjerenja, izvoda, koji se plaćaju pojedinačno do 10 konvertibilnih maraka.

Više

PODRŠKA EU U RJEŠAVANJU SOCIJALNIH I EKONOMSKIH EFEKATA PANDEMIJE U BIH

EU je i dalje snažno angažovana na pružanju pomoći BiH u rješavanju socijalnih i ekonomskih efekata pandemije virusa korona. To uključuje do 250 miliona evra makrofinansijske pomoći kroz zajam za zadovoljavanje povećanih potreba za spoljnim i budžetskim finansiranjem, konstatovano je na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i BiH.

Više