Zastava Srbije

PRIJEDLOG REBALANSA BUDŽETA RS ZA 2019. GODINU: Povećanje na pozicijama ličnih primanja, koja su uvećana za 7,3 miliona KM u odnosu na planirani budžet, prvenstveno zbog povećanja naknada i plaća pojedinim kategorijama zaposlenih u policiji i pravosuđu

U toku je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (RS), na čijem predloženom dnevnom redu je po hitnom postupku Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU: Okrugli stolovi 23. oktobra u Trebinju i 1. novembra 2019. godine u Banjoj Luci

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, obavještava javnost da je objavljen javni poziv za Javnu raspravu o Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, radi sprovođenja zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj 02/1-021-976/19.

Više

INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Brigu o djeci bez roditeljskog staranja produžiti sa 18 na 21 godinu

Udruženje "Misli dobro" pokrenulo je inicijativu za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012 i 90/2016), u smjeru da se za djecu bez roditeljskog staranja briga u RS za njih produži sa 18 na 21 godinu.

Više

RADNI TEKST PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA: Rok za sugestije 10 dana

​Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je urađen radni tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita.

Više