Zastava Srbije

KRIZNI ŠTAB FBIH: Nastava na fakultetima online, kad god je moguće. Naredbe i preporuke produžene za još 14 dana

Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH donio je naredbu da svi oblici nastave na fakultetima, kao i ostale poslovne aktivnosti kao što su konsultacije, ispiti, sjednice nastavnog vijeća, gdje god je moguće treba da se odvijaju na daljinu, primjenom informatičko-komunikacione tehnologije.

Više

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji će stupiti na dužnost 15. oktobra 2020. godine

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održavala 15. i 16. septembra 2020. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 22. septembra 2020. godine 12. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da 12. redovna sjednica Narodne skupštine bude održana u utorak, 22.9.2020. godine, sa početkom u 10 časova (u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske).

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O RADU FBIH: Sindikat zvanično pokrenuo inicijativu za izmjene i dopune Zakona

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine dostavio je predsjedavajućima i zastupnicima oba doma Federalnog parlamenta, Vladi FBiH i Udruženju poslodavaca FBiH tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu, a koji je pripremio ekspertni tim SSSBiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA: Otklanjaju se problemi različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i usklađuju propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U RS: Usvajanje Zakona očekuje se do kraja 2020. godine

Do kraja godine u Republici Srpskoj trebalo bi da bude donesen novi Zakon o zaštiti potrošača. Prema statističkim podacima, godišnje udruženja za zaštitu potrošača zaprime hiljade prijava građana o neregularnostima kada su njihova prava kao potrošača prekršena.

Više