Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Stranke iz sudskog postupka koji je trajao duže od zakonskog roka, moći će da traže i novčanu naknadu štete

Ostalo je svega nekoliko koraka da trajanje sudskih sporova u Republici Srpskoj bude ograničeno na do šest godina. Na sjednici Vlade utvrđen je Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku koji to garantuje.

Više

NACRT ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI RS: U Nacrt zakona uvrstiti odredbu o energetski ugroženom kupcu, koja podrazumijeva mogućnost subvencionisanja socijalno ugroženih domaćinstava

"Elektrokrajina" je uputila prijedlog Vladi Republike Srpske da se u Nacrt zakona o električnoj energiji Republike Srpske, koji je u fazi javne rasprave, uvrsti odredba o energetski ugroženom kupcu, koja podrazumijeva mogućnost subvencionisanja socijalno ugroženih domaćinstava.

Više

NACRTI ZAKONA O TURIZMU I O UGOSTITELJSTVU FBIH: Okrugli sto o nacrtima zakona 19. novembra 2019. godine u Bihaću

Kako bi se definirale prepreka sa kojima se suočavaju privrednici zbog propisa u oblastima turizma i ugostiteljstva, Privredna/Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa Privrednom...

Više

NAJNIŽA ZARADA U RS ZA 2020. GODINU: Poslodavci nisu prihvatili zahtjev sindikata da najniža plata bude 550 KM, a da u drugom kvartalu naredne godine poraste na 600 KM

Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske nisu postigli dogovor o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2020. godinu, a pregovori će biti nastavljeni u roku od 15 dana, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

Više