Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Odbor je utvrdio da su zakoni o radu i o obligacionim odnosima u skladu sa Ustavom RS, te uputio odgovor Ustavnom sudu na dalji postupak

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske održao je 16. januara 2017. godine redovnu sjednicu na kojoj je jednoglasno utvrdio odgovore Narodne skupštine u vezi sa jednim prijedlogom i jednom inicijativom koji se tiču ocjene ustavnosti Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) i Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989 i "Sl. glasnik RS" br. 17/1993, 3/1996, 37/2001 - dr. zakon, 39/2003 i 74/2004).

Više

SINDIKAT PRAVOSUĐA RS: prioritetna aktivnost u 2017. godini za sindikate budžetskih korisnika biće rješavanje naknade za prevoz

U Vladi Republike Srpske održan je sastanak ministara sa predstavnicima tri sindikata, koji predstavljaju budžetske korisnike.

Više

KOMUNALNA TAKSA NA ISTAKNUTU FIRMU NAMET BEZ ZAKONSKOG UPORIŠTA: Ustavni sud FBiH je u više desetaka ako ne i stotinu presuda utvrdio da djelatnost ne može biti kriterij za utvrđivanje različite visine taksi na istaknutu firmu jer se time krši ustavno pravo na jednakost pred zakonom

Komunalna taksa na istaknutu firmu je parafiskalni namet koji nema uporište u zakonu, ukazala je advokat Sanja Iličić Lukenda. - Komunalne takse su relikt bivšeg sustava. To je taksa na nepostojeću uslugu, porez na zrak, parafiskalni namet "sui generis". Namet kojeg je bivša Jugoslavija koristila za uništavanje ili ograničavanje privatnog poduzetništva, jer sve što nije društvena imovina nije bilo poželjno - navela je Iličić-Lukenda.

Više

PRVI SASTANAK PODODBORA ZA INOVACIJE, INFORMACIONO DRUŠTVO I SOCIJALNU POLITIKU IZMEĐU EU I BIH 9. FEBRUARA 2017. GODINE: Vlada RS imenovala je svoje predstavnike koji će učestvovati na sastanku

Vlada RS imenovala je svoje predstavnike koji će učestvovati na prvom sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH koji će biti održan u Banjaluci 9. februara 2017. godine.

Više

POZIV KOMPANIJA KOJE SE BAVE PROIZVODNJOM I PRERADOM LJEKOVITOG BILJA, MEDA I ŠUMSKIH PLODOVA NA UPIS U ZAJEDNIČKI KATALOG KOMPANIJA IZ BOSNE I HERCEGOVINE: Kotizacija za upis u katalog po jednoj kompaniji iznosi 100 KM

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom pozvala je sve zainteresirane kompanije koje se bave proizvodnjom i preradom ljekovitog bilja, meda i šumskih plodova da se predstave u zajedničkom katalogu kompanija iz Bosne i Hercegovine.

Više