Zastava Srbije
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BIH: Previđeno pružanje usluga u zračnoj plovidbi na svim kontroliranim aerodromima u BiH, uključujući i aerodrome osnovane nakon stupanja na snagu Zakona

Vijeće ministara BiH usvojilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa radi prilagođavanja potrebama prakse i otklanjanja nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primjeni.

Više
Vesti slike

PRAVILNIK ZA IZVOĐENJE LETAČKIH OPERACIJA DRONOVIMA: Registrovano oko 300 dronova

Od kada je pravilnik za registrovanje dronova stupio na snagu u BiH je registrovano skoro 300 dronova, podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA).

Više
Vesti slike

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U BIH ZA 2024. GODINU: Povećana godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca, najviše u građevinarstvu

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.

Više
Vesti slike

ODLUKA O NADGLEDANJU FUNKCIONISANJA PLATNIH SISTEMA: Cilj obezbjeđenje i unapređenje bezbjednosti i efikasnosti funkcionisanja platnih sistema i nesmetanog obavljanja platnog prometa u BiH

Centralna banka BiH donijela je Odluku o nadgledanju funkcionisanja platnih sistema, s ciljem obezbjeđenja i unapređenja bezbjednosti i efikasnosti funkcionisanja platnih sistema i nesmetanog obavljanja platnog prometa u BiH.

Više