Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA: Predviđena upotreba kanabisa u medicinske svrhe

Da bi se kanabis u BiH počeo koristiti u medicinske svrhe, preostalo je još nekoliko proceduralnih koraka. Naime, na potezu su resorna entitetska ministarstva, a zatim i Savjet ministara BiH, te na kraju - Parlamentarna skupština BiH.

Više

SUD BIH: RS zabranjena prinudna naplata duga s računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Sud Bosne i Hercegovine po četvrti put je privremeno zabranio Republici Srpskoj da prinudno naplati milionski dug od Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO).

Više

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS: Data 461 preporuka, za otklanjanje nepravilnosti i grešaka uočenih u finansijskim izvještajima i uzroka neusklađenosti poslovanja

Revizori u Republici Srpskoj u posljednjem ciklusu su dali 461 preporuku institucijama u javnom sektoru s ciljem poboljšanja stanja na terenu, navedeno je u godišnjem revizorskom izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu.

Više