Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA PRES-KONFERENCIJA U VISOKOM SUDSKOM I TUŽITELJSKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE: Predstavljeni rezultati inicijalnog istraživanja iz razdoblja april/juni 2015. godine, odnosno finalnog iz januara/marta 2018. godine, realiziranog na uzorku od 2.000 građana putem 'face to face' (60 posto) i telefonskog anketiranja (40 posto), uključujući i analizu/provjeru dokumenata spomenutih sudova

Rezultati istraživanja koje se odnosi na percepciju javnosti u vezi s radom sudova u Bosni i Hercegovini, a kojim su obuhvaćeni općinski sudovi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli te Osnovni sud u Banjoj Luci, pokazuju da je, generalno, prisutan trend blagog porasta zadovoljstva radom pravosudnih institucija.

Više