Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskih kodova tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE.

Više

IZBORNI ZAKON BIH: Kandidati za javnu izbornu dužnost mogu biti sudije, tužioci, pravobranioci, notari, policajci, državni službenici, generalni revizori, guverner Centralne banke, vojnici, pripadnici OSA-e te osobe koje imaju diplomatski status samo ako prije toga podnesu ostavke na položaj

U BiH, čak i državni službenici mogu biti kandidati političkih stranaka na izborima. Zakonska rješenja nigdje eksplicitno ne zabranjuju takvo djelovanje jer svaki državljanin BiH ima pravo da bira i da bude biran.

Više

AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA LGBTIQ OSOBA: Podrška institucija EU da se plan provede prema visokim standardima

Vijeće ministara BiH je usvojilo Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTIQ osoba. Ovim je poslata poruka da su izazovi sa kojima se susreću LGBTIQ osobe prepoznati i da je država spremna posvetiti im više pažnje.

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: U porastu naplata prihoda

Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine su u prvih sedam mjeseci ove godine uplatili 3,7 milijardi KM, što je za više za 476,1 milion KM ili 15 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Više