Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA FBIH: Negativno mišljenje dobilo je 11 institucija, uglavnom kantona, općina i javnih preduzeća

Ured za reviziju institucija u Federaciji uputio je prije nekoliko dana kantonalnim tužilaštvima kompletnu dokumentaciju i sve revizorske izvještaje o onim institucijama koje su dobile negativno mišljenje revizora zato što su u 2017. godini kršile zakone, potvrdio je Dževad Nekić, glavni revizor FBiH.

Više

U PRIPREMI IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: "Rad na crno" biće krivično djelo za koje će se propisati i zatvorska kazna

Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US) i Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 74/2010, 109/2012, 117/2012 - ispr. i 44/2016). Cilj je, kažu, pooštriti kaznenu politiku, kazniti neodgovorne, a odgovornim poslodavcima omogućiti bolji poslovni ambijent, oslobođen nelojalne konkurencije.

Više