Zastava Srbije

VLADA FBIH: Prihvaćen izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Prihvativši izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koju je, na temelju zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 28.2.2019. godine, osnovala 13.3.2019. godine, Vlada Federacije BiH je, zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da za Nacrt ovog zakona, u roku od 30 dana, pribavi potrebna mišljenja kantona, jer je riječ zajedničkoj nadleženosti federalnih i kantonalnih vlasti, i da joj ga, nakon toga, dostavi na razmatranje.

Više

PREDNACRT ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU: Dužina trajanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti zavisi od dužine radnog staža te je predloženo da traje do 24 mjeseca, a visina novčane naknade će biti značajno povećana

Oni koji su, nakon 35 godina rada, ostali bez posla mogli bi, da umjesto godinu dana, naknadu za nezaposlenost primaju čak dvije godine. Umjesto 250 maraka, najniža naknada za nezaposlenost trebalo bi da iznosi 360 maraka. Tako stoji u Prednacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju, koji će se uskoro naći i na stolu Vlade Republike Srpske.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU: Lica koja neovlašćenim fotografisanjem ili snimanjem ometaju ili sprečavaju djelovanje državnih službenika biće kažnjeni sa 500 do 1.500 KM ili zatvorom do 60 dana

Vlast Republike Srpske namjerava da kažnjava građane zbog fotografisanja policajaca, pa će tako svi koji neovlašćenim fotografisanjem ili snimanjem ometaju ili sprečavaju djelovanje državnih službenika biti kažnjeni sa 500 do 1.500 KM ili zatvorom do 60 dana.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA: Predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se zbog različitih bezbjednosnih izazova utvrđuju formalnopravni uslovi za uspostavljanje rezervnog sastava policije.

Više

RADNA VERZIJA UREDBE O PROGLAŠENJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA: Rok za sugestije 15 dana

​ Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je urađena radna verzija Uredba o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772