Zastava Srbije

USVOJEN NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA/RAZVOJNO-INVESTICIONOG PROGRAMA INSTITUCIJA BIH ZA PERIOD 2020 – 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Nacrt programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH za period 2020 – 2022.

Više

UTVRĐEN PRIJEDLOG OSNOVA ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2018. GODINU IZMEĐU EU I BIH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Više

IZVJEŠTAJ KANCELARIJE DISCIPLINSKOG TUŽIOCA: Sudije i tužioci u BIH krše zakone

Sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini krše zakone, zanemaruju dužnosti i neetički postupaju u pojedinim predmetima. To je samo dio godišnjeg izvještaja Kancelarije disciplinskog tužioca za 2018. godinu.

Više

OČEKIVAN EKONOMSKI RAST U BIH U PERIODU 2020-2022. GODINE OD 3,8 ODSTO GODIŠNJE

U BiH se od 2020. do 2022. godine, pod pretpostavkom očuvanja stabilnog okruženja, očekuje ekonomski rast po prosječnim stopama od 3,8 odsto na godišnjem nivou, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

Više

ZAKON O RADU FBIH: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH smatra da Zakon nije prekršen objavljivanjem podataka o plaćama uposlenika, eksperti se ne slažu

Početkom marta ove godine na snagu je stupila Odluka Vlade Kantona Sarajevo o registru zaposlenih u javnom sektoru na području KS.

Više

U PLANU PREMJEŠTAJ CARINSKOG TERMINALA SARAJEVO

Uprava za indirektno oporezivanje obavještena je aktom Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Novi Grad Sarajevo, broj: 02/04-23-15326/16 od 02.11.2018. godine da je Gradsko vijeće Grada Sarajevo donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Halilovići I".

Više