Zastava Srbije
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH: Izmjene ne prate potrebne reforme i neće omogućiti VSTV-u efikasniju provjeru imovine sudija i tužilaca

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) Halil Lagumdžija pisao je Uredu visokog predstavnika (OHR) povodom usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, u prvom čitanju.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU: Predviđeno da se period primjene zajedničke tarife premija za obavezna osiguranja produžava na 31.12.2026. godine

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i po skraćenom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Više
Vesti slike

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH: Dobit banaka porasla za 53 odsto

Dobit banaka u Federaciji BiH u prvoj polovini 2023. godine porasla je za 53,2 odsto u poređenju s istim periodom 2022. godine.

Više
Vesti slike

CENTRALNA BANKA BIH: Raste potražnja za kreditima

Potražnja za kreditima od strane preduzeća i stanovništva u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu ove godine sve više raste.

Više