Zastava Srbije

PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA U BIH VEĆI ZA 292 MILIONA KM

Crnogorska Vlada smatra da ne treba prihvatiti predložene izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se predviđa da se osiguraniku može uračunati u poseban staž vrijeme provedeno na odsluženju vojnog roka.

Više