Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA: Usklađivanje Zakona sa propisom kojim se uređuje bezbjednost saobraćaja

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima.

Više