Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Usaglašen tekst Zakona, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoje oba doma Federalnog parlamenta

Na sjednici Zajedničke komisije oba doma Parlamenta Federacije BiH, usaglašen je tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Više

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU NAGRADA I NAKNADA NOTARIMA U RS: Olakšice kod notara za posebno osjetljive kategorije stanovništva. Smanjena je nagrada notaru za prisustvo i učestvovanje na skupštini akcionarskog i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću i drugih poslovnih subjekata, odnosno tamo gdje je obavezno prisustvo notara

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj, koju je donijela Vlada, uvedena su oslobađanja od plaćanja i olakšice za posebno socijalno osjetljive kategorije stanovništva, rekla je pomoćnik ministra pravde Srpske Jelena Vukadinović.

Više

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Prihodi veći za 289 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH prikupila je u prvoj polovini ove godine 3,29 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza ili za 289 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine, potvrđeno je u UIO.

Više