Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva vesti na dan 01.08.2018. godine


ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Usaglašen tekst Zakona, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoje oba doma Federalnog parlamenta

Na sjednici Zajedničke komisije oba doma Parlamenta Federacije BiH, usaglašen je tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Više

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU NAGRADA I NAKNADA NOTARIMA U RS: Olakšice kod notara za posebno osjetljive kategorije stanovništva. Smanjena je nagrada notaru za prisustvo i učestvovanje na skupštini akcionarskog i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću i drugih poslovnih subjekata, odnosno tamo gdje je obavezno prisustvo notara

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj, koju je donijela Vlada, uvedena su oslobađanja od plaćanja i olakšice za posebno socijalno osjetljive kategorije stanovništva, rekla je pomoćnik ministra pravde Srpske Jelena Vukadinović.

Više

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Prihodi veći za 289 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH prikupila je u prvoj polovini ove godine 3,29 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza ili za 289 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine, potvrđeno je u UIO.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772