Zastava Srbije

Primjena Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na važnost najnovijih izmjena i dopuna zakonaKompanija Paragraf Lex organizovala je, na Ilidži, 22. maja 2024. godine, savjetovanje na temu “Primjena Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na važnost najnovijih izmjena i dopuna zakona”.

Savjetovanje u Sarajevu

Savjetovanje u Sarajevu

Učesnicima su prezentovani principi i odredbe na kojima se zasniva rad u državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, dat je sveobuhvatan pregled odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, od osnovnih pojmova državne službe, instituta prijema u državnu službu, kretanja u službi, prava i odgovornosti državnih službenika, zaštite prava, te prestanka dužnosti državnih službenika. Učesnici su se takođe upoznali i sa najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te utjecajem istih na stvaranje modernije i efikasnije državne službe. Sve navedeno prezentovano je kroz mnoštvo praktičnih primjera, sa kojima su se predavači susretali u svom dugogodišnjem radu u Agenciji za državnu službu BiH.

Predavači, iz Agencije za državnu službu BiH, Sanja Jelić-Širić i Olja Papaz, obradile su teme:

Predavači u Sarajevu

Učesnici savjetovanja