Zastava Srbije

Razvoj finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine


12. maj (petak) 2023. godine

Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Skenderija 72


Kompanija Paragraf organizovala je, 12. maja 2023. godine, savjetovanje na temu “Razvoj finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine”.

Predavanje Paragraf Lex BA

Savjetovanje je održano na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu


Na savjetovanju je predstavljen Sistem internih kontrola, koji obuhvata sve poslovne procese te vodi ostvarenju poslovnih ciljeva, a uspostavlja se u svim organizacionim jedinicama institucija koje u skladu s datim ovlaštenjima i odgovornostima ostvaruju te ciljeve.

Pored navedenog, učesnicima su praktično prezentovani primjeri izrade procesa, definisanje rizika, upravljanje rizicima i korištenje PIFC platforme. Učesnici su se upoznali i sa postupkom provođenja interne revizije i putem PIFC platforme. Takođe, razmotrene su osnovne nedoumice u ovoj oblasti i gdje su otkrivene najveće slabosti pri uvođenju ovog istema u primjenu.

Poseban akcenat je bio na smjernicama za upravljanje rizicima i značaju PIFC-a za sve subjekte koji su u obavezi da postupaju u skladu sa propisanim zakonodavnim okvirom.

Predavači Mirjana Ostojić - savjetnik za finansijsko upravljanje i kontrolu, Grad Prijedor i Amela Muftić - rukovodilac Centralne jedinice za internu reviziju, Ministarstvo finansija i trezora BiH obradile su teme:

Upravljanje FUK-om:

Stanje Kontrolnog okruženja:

Upravljanje rizicima - procesni/organizacioni pristup:

Monitoring FUK-a od strane interne revizije:


Materijali sa savjetovanja:


Mirjana Ostojić
savjetnik za finansijsko upravljanje i kontrolu, Grad Prijedor

PREZENTACIJA

Amela Muftić
rukovodilac Centralne jedinice za internu reviziju, Ministarstvo finansija i trezora BiH

PREZENTACIJA