Zastava Srbije

Implementacija koncepta finansijskog upravljanja i kontrole u subjektima javnog sektora Republike Srpske uz podršku digitalnog alata - PIFC aplikacije


18. maj (četvrtak) 2023. godine

Pravni fakultet Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77


Kompanija Paragraf organizovala je, 18. maja 2023. godine, savjetovanje na temu “Implementacija koncepta finansijskog upravljanja i kontrole u subjektima javnog sektora Republike Srpske uz podršku digitalnog alata - PIFC aplikacije”.

održano savjetovanje u Banjaluci, 18.05.2023. godine.
održano savjetovanje u Banjaluci, 18.05.2023. godine.

Savjetovanje je održano na Pravnom fakultetu u Banjaluci.


Predavači mr Sonja Toprek - načelnik Odjeljenja za regulisanje i nadzor sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Centralnoj jedinici za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije - Ministarstvo finansija Republike Srpske i prof. dr Vesna Novaković - vanredni profesor - Panevorpski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, obradile su sledeće teme:


Materijali sa savjetovanja:


mr Sonja Toprek
načelnik Odjeljenja za regulisanje i nadzor sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Centralnoj jedinici za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije - Ministarstvo finansija Republike Srpske

PREZENTACIJA

prof. dr Vesna Novaković
vanredni profesor - Panevorpski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka

PREZENTACIJA