Zastava Srbije

Praktična primjena PIFC aplikacije (kroz primjere i unos podataka u realnom vremenu u aplikaciju) u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju


15. decembar (petak) 2023. godine

Lanaco tehnološki centar u Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 15. decembra 2023. godine, u Banjaluci, obuku na temu “Praktična primjena PIFC aplikacije (kroz primjere i unos podataka u realnom vremenu u aplikaciju) u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju”.

Održana obuka u Banjaluci, 15.12.2023. godine.
Održana obuka u Banjaluci, 15.12.2023. godine.

Obuka je imala za cilj upoznavanje sa tehnikom kreiranja strateških i godišnjih planova interne revizije zasnovanih na procjeni rizika u PIFC aplikaciji kroz praktičan rad svakog pojedinog učesnika u samoj aplikaciji.

Zakonska i metodološka obaveza rukovodioca jedinice za internu reviziju da na osnovu objektivne procjene rizika predlaže strateški i godišnji plan vršenja interne revizije, podržana je PIFC aplikacijom. Interni revizori su se upoznali sa tehnikom dokumentovanja procjene rizika u kopiji registra rizika matične institucije, na kojoj će se zasnivati izrada strateškog i godišnjeg plana interne revizije i upoznavanje sa tehnikom izrade istih, na konkretnim primjerima.

Obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u internoj reviziji prema važećoj regulativi se odvija elektronski, kroz primjenu PIFC aplikacije od strane internih revizora. S obzirom da slijedi godišnje izvještavanje za 2023. godinu, interni revizori su se upoznali sa tehnikom izrade izvještaja u aplikaciji ili osvježili svoje znanje na konkretnom primjeru godišnjeg izvještaja na pojedinačnom nalogu u aplikaciji i sami izradili jedan izvještaj u PIFC aplikaciji kroz unos podataka u modul predviđen za izvještavanje interne revizije u realnom vremenu.

Predavači Jelena Ljuboja - načelnik Odjeljenja za pripremu programa za obuku i certifikaciju internih revizora i programa za obuku FMC osoblja u Centralnoj jednici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Sprske i Ivana Ljubojević - viši stručni saradnik u Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske obradile su teme: