Zastava Srbije

PRIJEDLOG STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA 2022-2032. GODINA: Prijedlog upućen u parlamentarnu proceduru

31.08.2022.


Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH je na sjednici u Mostaru u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog strategije zaštite okoliša 2022-2032. godina.

Ovaj strateški dokument za Federaciju BiH obuhvata važne oblasti, među kojima su upravljanje okolišem, vodama i otpadom, biodiverzitet i zaštita prirode, kvalitet zraka, klimatske promjene i energija, hemijska sigurnost i buka te održivo upravljanje resursima, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti.

- Federalna strategija zaštite okoliša koju je Vlada usvojila iznimno je važna za zdravlje svih, ali i približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ona će biti dio sveobuhvatne strategije ESAP BiH za narednu deceniju, a okoliš je jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati sa EU u skladu s Poglavljem 27. - Okoliš i klimatske promjene. Naša je obaveza provođenje politike i propisa u skladu s pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti. Cjelokupni proces izrade federalne strategije proveli smo uz saradnju i učešće više od 300 predstavnika relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti u FBiH, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora uz kontinuirano uključivanje javnosti - ukazala je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Prema njenim riječima, BiH je početkom 2019. godine uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH započela aktivnosti na izradi sveobuhvatne strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine (ESAP BiH). Ona je četverokomponentna, odnosno sastojat će se od strategija za četiri nivoa vlasti: BiH, Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko distrikt BiH.

Vlada Federacije BiH je u novembru 2019. usvojila informaciju o izradi federalne strategije zaštite okoliša i zadužila federalne i kantonalne institucije da aktivno učestvuju u ovom poslu, uz zadatak donošenja i strateške procjene uticaja na okoliš za komponente koje se odnose na upravljanje vodama i otpadom.

- Zadovoljstvo mi je da mogu potvrditi da smo tu zadaću ispunili prvi u BiH. Slijedi usvajanje strategija u vladama Brčko distrikta i RS, a potom Vijeću ministara BiH, a nadam se da će oba doma Parlamenta FBiH u što kraćem roku usvojiti federalnu strategiju – dodala je Đapo.

Među prioritetima, ministrica je istakla i uspostavu efikasnih zakonskih, strateških i institucionalnih okvira za održivo upravljanje šumama i šumskim resursima u FBiH, kao i upravljanje lovnom divljači, ribljim fondom, zemljišnim resursima, te mineralnim sirovinama i njihovim odgovornim istraživanjima i eksploatacijom.

- Strateški ciljevi su zaštita kvalitete vode i osiguranje raspoloživosti vodnih resursa, smanjenje količine otpada i povećanje količine ponovno upotrijebljenih materijala, očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, prilagođavanje klimatskim promjenama i poboljšanje kvalitete zraka. Sve to je u službi očuvanja ljudskog zdravlja te poboljšanja dobrobiti i kvaliteta života uopće - zaključila je ministrica Đapo.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 25.08.2022.

Naslov: Redakcija