Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE RS: Fond vrši odobravanje i zajmova, izdavanje garancija, kupoprodaju postojećih nedospjelih potraživanja ili budućih kratkoročnih potraživanja nastalih na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, prodaju i davanje u zakup stečene materijalne imovine koju je Fond preuzeo u sudskom postupku kao namirenje potraživanja, te prodaju potraživanja iz plasmana

16.01.2023.


Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi intenzivnije podrške privrednim društvima u Republici Srpskoj, s obzirom na postojeće globalne poremećaje na tržištu.

Između ostalog, ovim zakonom proširene su djelatnosti Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, tako da pored već propisanih, Fond vrši odobravanje i zajmova, izdavanje garancija, kupoprodaju postojećih nedospjelih potraživanja ili budućih kratkoročnih potraživanja nastalih na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, prodaju i davanje u zakup stečene materijalne imovine koju je Fond preuzeo u sudskom postupku kao namirenje potraživanja, te prodaju potraživanja iz plasmana.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 12.01.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija