BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA O PROPISIVANjU MJERE NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 30/2020)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske.

Član 2

Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu na području Republike Srpske u vezi sa snabdijevanjem robom, nastalih usljed širenja virusa korona (COVID-19 ili SARS-CoV-2), propisuje se mjera neposredne kontrole cijena, odnosno ograničavanje marži svih učesnika u lancu snabdijevanja robom ili proizvodima tako da ne prelaze nivo marži te robe ili tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Član 3

(1) Ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdijevanja robom ili proizvodima tako da ne prelaze nivo marži te robe ili tih proizvoda na dan 5. marta 2020. godine.

(2) Ograničenje marži iz stava 1. ovog člana primjenjuje se na sljedeću robu ili sljedeće proizvode:

1) sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i sve vrste drugih pekarskih proizvoda od brašna i žitarica,

2) mlijeko i mliječni proizvodi,

3) jaja i proizvodi od jaja,

4) šećer,

5) čaj,

6) začini,

7) so za ljudsku ishranu,

8) riža,

9) tjestenina,

10) sve vrste svježeg mesa i mesnih prerađevina,

11) riba i prerađevine od ribe,

12) konzerve mesne,

13) konzerve riblje,

14) voda za piće,

15) voće i povrće,

16) sve vrste negaziranih sokova,

17) sirće,

18) jestivo ulje,

19) svinjska mast, maslac, maslo i margarin,

20) formule za dojenčad i formule nakon dojenja,

21) prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu,

22) dodaci ishrani,

23) hrana za posebne medicinske potrebe,

24) hrana pogodna za lica netolerantna na gluten,

25) pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle,

26) higijenski ulošci,

27) deterdžent za veš,

28) deterdžent za suđe,

29) sapun,

30) sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrovani alkohol),

31) sredstva za održavanje higijene predmeta i prostora,

32) toaletni papir,

33) pasta za zube,

34) zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća,

35) zaštitne naočare i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele,

36) zaštitne maske - hirurške, plastične maske sa tekstilnim filterom, papirne maske,

37) zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3,

38) posteljina i ostali veš za zdravstveni sistem,

39) varikina i ostala dezinfekciona sredstva,

40) asepsol,

41) medicinski alkohol,

42) sve vrste sjemenskog i sadnog materijala,

43) sredstva za zaštitu zdravlja biljaka,

44) stočna hrana i komponente za stočnu hranu i

45) vještačko đubrivo.

Član 4

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove uredbe vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonom i propisom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Član 5

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM kazniće se za prekršaj trgovac kao privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ako postupa suprotno odredbama člana 3. ove uredbe.

(2) Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 KM.

(3) Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i trgovac kao preduzetnik novčanom kaznom od 6.000 KM.

(4) Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

Član 6

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vraćanju cijena na prethodni nivo ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/20).

Član 7

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".