Zastava Srbije

#SEMINAR

Postupak fiskalizacije u Republici Srpskoj


Datum i vrijeme održavanja seminara:

16. maj (četvrtak) 2024. godine
Registracija učesnika seminara od 9:00h
Početak seminara od 9:40h

Prijavite se

Opis seminara:

Kompanija Paragraf Lex organizuje seminar sa ciljem informisanja učesnika o novom modelu fiskalizacije u Republici Srpskoj, sa posebnim osvrtom na obaveze poreskih obveznika u pogledu usklađivanja sa istim, uključujući rokove za usklađivanje i podnošenje prijave za inicijalnu fiskalizaciju, dinamiku fiskalizacije, nabavku elektronskih fiskalnih uređaja, podnošenje zahtjeva za subvenciju troškova incijalne fiskalizacije, isporuku i ugradnju fiskalnih kasa, defiskaliazciju postojećih fiskalnih kasa i mnoga druga pitanja u pogledu obaveza koje se odnose na fiskaliazciju u 2024. godini.

Svi predavači na seminaru su eminentni stručnjaci sa dugogodišnji praktičnim iskustvom u oblasti fiskalizacije.

Teme seminara:

Predavači:

Slobodanka Popović
pomoćnik ministra u Resoru za fiskalni sistem, Ministarstvo finansija Republike Srpske

Dragan Zorić
načelnik Odjeljenja za poreze, registraciju i koordinaciju rada, Poreska uprava Republike Srpske

Miroslav Brkić
rukovodilac Poreskog odjeljenja (poreski menadžer za direktne poreze), Deloitte Banja Luka

Zašto da dođete na Paragrafov seminar?

U maju 2024. godine se očekuje početak procesa usklađivanja poslovanja poreskih obveznika sa odredbama novog Zakona o fiskalizaciji, a samim tim i efektivni početak primjene navedenog zakona u skladu sa propisanom dinamikom. Fokus će biti na interaktivnoj diskusiji te na odgovorima na pitanja koja se mogu pojaviti u postupku inicijalne fiskalizacije.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen svim licima koja imaju doticaja sa obavezama koje se odnose na fiskalizaciju u Republici Srpskoj, uključujući i računovođe, vlasnike privrednih društava, direktore privrednih društava, finansijske menadžere, poreske savjetnike, itd.

Kotizacija seminara obuhvata:

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK na pravnu bazu Paragraf Lex


100KM

NEPRETPLATNIK


120KM


FORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon


Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete savjetovanju, omogućili smo praćenje vebinara uživo po cijeni od 90KM + PDV.

Sve podatke za prijavu koji su navedeni iznad pošaljite na e-mail savjetovanja@paragraf.ba.