BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZAMA DOMOVA ZDRAVLjA U REPUBLICI SRPSKOJ U OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI (COVID-19) IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA SARS-COV-2 U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Nalaže se svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2M, u Republici Srpskoj i to:

1) da sve svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne, opremu) uključe u prevenciju širenja virusa korona "SARS-CoV-2", zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVID-19,

2) da sa svojih 50% kapaciteta organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga od 01. maja 2020. godine:

- uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata,

- uz obavezno korištenje maski za pacijente,

- uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene,

- uz obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (posteri, promotivni flajeri),

- uz nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

- uz sprovođenjetrijaže pacijenata na COVID-19 i kod sumnje na isti obavezno prijavljivanje higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

- uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i

- uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera,

3) da prioritetno i bez zadrške sprovode epidemiološke ankete svih lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem odgovarajućih epidemioloških mjera i da dostavljaju JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama,

4) da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje doma zdravlja,

5) da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše pregled i druge intervencije potrebne za oboljele od COVID-19 uz pridržavanje svih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije,

6) da u prostorijama za pregled i druge intervencije uzimaju briseve licima oboljelim od COVID-19, licima za koja se sumnja da su oboljela od COVID-19, kao i licima koja su smještena u republičkim objektima za izolaciju karantinskog tipa,

7) da prema rasporedu uspostavljenih republičkih objekata za izolaciju karantinskog tipa, organizuju timove zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za obavljanje zdravstvenog nadzora nad fizičkim licima u izolaciji,

8) da centri za zaštitu mentalnog zdravlja doma zdravlja u saradnji sa centrima za socijalni rad obezbijede psihosocijalnu podršku fizičkim licima u izolaciji ili karantinu,

9) da obezbijede neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada,

10) da održavaju redovnu komunikaciju između nadležnog doktora medicine - specijaliste epidemiologije, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, doktora medicine - specijaliste infektologije nadležne bolnice, odnosno kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Štaba za vanredne situacije nadležne jedinice lokalne samouprave,

11) da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom korona "SARS-CoV-2" kod zaposlenih u domu zdravlja hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim,

12) da o svim aktivnostima i dešavanjima u domu zdravlja izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i

13) da prilikom upućivanja pacijenta u nadležnu bolnicu, odnosno klinički centar uz uputnicu za bolničko liječenje obavezno dostave i popunjenu epidemiološku anketu kreiranu od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

3. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 26-4/20 od 27.04.2020. godine, 32-5/20 od 08.05.2020. godine i 34-6/20 od 12.05.2020. godine.