BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 23/2020)

1. Ovom naredbom propisuju se mjere s ciljem prevencije širenja novog virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti u Republici Srpskoj i nalaže se jedinicama lokalne samouprave da sprovode propisane mjere u Republici Srpskoj.

2. Mjerama iz tačke 1. ove naredbe nalaže se:

1) sprovođenje preporučene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u roku od 48 časova nakon stupanja na snagu ove naredbe,

2) dostavljanje izvještaja o realizaciji dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u roku od 72 časa nakon sprovedene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza,

3) kontinuirano obavljanje preporučene mjere JZU Institut za javno zdravstvo u vezi sa dezinfekcijom svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza, nakon realizacije aktivnosti iz podtačke 1. ove tačke i izvještavanje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite jednom sedmično o sprovedenim mjerama.

3. Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja poslovnu djelatnost dužno je da kontinuirano sprovodi sve preporučene mjere JZU Institut za javno zdravstvo u vezi sa dezinfekcijom vlastitih objekata, površina i sredstava prevoza.

4. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove naredbe obavljaju zdravstveni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove i zdravstveni inspektori u sastavu jedinica lokalne samouprave.

5. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".