BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) REPUBLIČKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U REPUBLICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 24/2020)

1. Nalaže se Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Inspektorat) da s ciljem ranog otkrivanja pojave novog virusa korona i preduzimanja mjera na suzbijanju širenja bolesti na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine organizuje nadzor nad putnicima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza na području Republike Srpske.

2. Radi obezbjeđenja sprovođenja mjera iz tačke 1. ove naredbe te s ciljem zaštite stanovništva u slučaju ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju izazvane virusom korona, obavezuju se putnici, odnosno roditelji ili staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira na to da li se radi o stranim državljanima ili državljanima Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine koji ulaze iz inostranstva u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu da se prilikom ulaska prijave nadležnom zdravstvenom inspektoru ili drugom licu koje Inspektorat ovlasti za vršenje inspekcijskog nadzora (u daljem tekstu: republički inspektor).

3. Republički inspektor obavezan je da svim državljanima Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz inostranstva izda rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju od 14 dana.

4. Ako je riječ o državljaninu Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Republici Srpskoj, republički inspektor je dužan da o tome obavijesti dom zdravlja u Republici Srpskoj radi preduzimanja mjera iz njegove nadležnosti.

5. Ako se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Brčko Distrikta BiH, republički inspektor dužan je da obavijesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno Inspektorat Brčko Distrikta BiH radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

6. U skladu sa mjerama donesenim od strane institucija nadležnih za regulisanje ulaska i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini, republički inspektor je dužan da stranom državljaninu izda rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju od 14 dana, prema mjestu boravka koje strani državljanin navede u Bosni i Hercegovini.

7. Republički inspektor je dužan da vozaču vozila u međunarodnom transportu po dolasku u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu na području Republike Srpske izda rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju boravka u Bosni i Hercegovini koji vozač vozila u međunarodnom transportu navede, a koji podrazumijeva period od ulaska u Bosnu i Hercegovinu do odlaska na sljedeći prevoz.

8. Vozač vozila u međunarodnom transportu iz tačke 7. ove naredbe koji nije državljanin Bosne i Hercegovine dužan je da izolaciju provede u vozilu.

9. Vozač vozila u međunarodnom transportu iz tačke 7. ove naredbe koji je državljanin Bosne i Hercegovine dužan je da izolaciju provede na adresi prebivališta.

10. Ako se radi o vozaču vozila u međunarodnom transportu koji je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Brčko Distrikta BiH, republički inspektor je dužan da o tome obavijesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno Inspektorat Brčko Distrikta BiH radi preduzimanja daljih mjera iz njihove nadležnosti.

11. Poslovni subjekat koji koristi uslugu međunarodnog transporta iz tačke 6. ove naredbe, u saradnji sa vozačem koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, na lokaciji utovara ili istovara robe obezbjeđuje boravak vozača tako da vozač minimalno napušta vozilo, uz poštovanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije, i o tome izdaje odgovarajuću izjavu ovjerenu od strane poslovnog subjekta.

12. Republički inspektor obavezan je da stranom državljaninu i državljaninu Bosne i Hercegovine koji imaju zasnovan radni odnos sa privrednim subjektima koji posluju u pograničnim oblastima uz identifikacioni dokument traži na uvid i dokaz o zaposlenju. U suprotnosti od navedenog, primjenjivaće se odredba iz tačke 3. ove naredbe.

13. Zdravstvena ustanova iz Republike Srpske koja obavlja prevoz pacijenta u svrhu pružanja zdravstvene usluge u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike Srpske dužna je da republičkom inspektoru najavi okvirno vrijeme i mjesto ulaska u Bosnu i Hercegovinu, te da na uvid dostavi dokaz o obavljenoj zdravstvenoj usluzi za pacijenta koga prevozi. U suprotnosti od navedenog, primjenjivaće se odredba iz tačke 3. ove naredbe.

14. Nepridržavanje mjera naloženih od republičkog inspektora podliježe krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti.

15. Ova naredba objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 16. marta 2020. godine.