BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U PROPISIVANjU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA (UTVRĐIVANjE MARŽI U TRGOVINI - KALKULATIVNE CIJENE)

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

I

Ovom odlukom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Kao mjeru neposredne kontrole cijena iz tačke I. ove odluke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine propisuje za pojedine proizvode utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene).

III

Mjere neposredne kontrole cijena iz tačke II. ove odluke odnose se na proizvode u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice, osnovne higijenske proizvode i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

IV

Pravna i fizička lica iz tačke III. ove odluke obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da iste ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5.3.2020. godine.

Obaveza iz stava (1) ove tačke odnosi se na sljedeće proizvode:

1) sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugi pekarski proizvodi od brašna i žitarica,

2) aktivni kvasac,

3) mlijeko i mliječne prerađevine,

4) jaja i proizvodi od jaja,

5) šećer,

6) čaj,

7) začini,

8) so za ljudsku ishranu,

9) riža,

10) tjestenina,

11) biljne i životinjske masnoće,

12) sve vrste svježeg mesa, ribe i njihove prerađevine,

13) voće i povrće,

14) sirće,

15) mesne konzerve,

16) riblje konzerve,

17) voda za piće,

18) jestivo ulje,

19) formule za dojenčad i formule nakon dojenja,

20) prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,

21) dodaci ishrani,

22) dijetetski proizvodi (uključujući proizvode bez glutena),

23) hrana za posebne medicinske potrebe,

24) pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle,

25) higijenski ulošci,

26) deterdžent za veš,

27) deterdžent za suđe,

28) sapun,

29) sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol),

30) toaletni papir,

31) pasta za zube,

32) zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća,

33) zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice i zaštitne navlake za cipele,

34) zaštitne maske-hirurške,

35) zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3,

36) posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sistem,

37) sve vrste sjemenskog i sadnog materijala,

38) sredstva za zaštitu zdravlja biljaka,

39) stočna hrana i komponente za stočnu hranu i

40) vještačko đubrivo.

V

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

VI

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/20).

VII

Ova odluka će biti objavljena putem printanih i elektronskih sredstava informisanja.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".