BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA FEDERALNU UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE

1. Naređuje se direktoru Federalne uprave civilne zaštite da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenje mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

2. Naređuje se direktoru iz tačke 1. ove naredbe da stavi na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenje mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronavirusa.

3. Za provođenje ove naredbe odgovoran je direktor Federalne uprave civilne zaštite.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.