BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA FEDERALNI KRIZNI ŠTAB I KANTONALNE KRIZNE ŠTABOVE MINISTARSTAVA

1. Naredbe i preporuke koje je donio Krizni stab Federalnog ministarstva zdravstva i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva do dana 16.03.2020. godine ostaju na snazi sve dok se ne izmijene naredbama i proporukama Federalnog štaba civilne zaštite.

2. U vrijeme dok traje proglašenje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, nalaže se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva da nastave sa radom, sve do proglašenja prestanka stanja nesreće, a u skladu sa epidemiološkom situacijom dužni su predlagati mjere i preporuke štabovima civilne zaštite u cilju spriječavanja i ranog otkrivanja korona virusa (COVID -19).

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.