BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA FEDERALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANjA ZA MEDICINSKU POMOĆ

1. Naređuje se federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć:

- Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univezitetski klinički centar Tuzla,
- Kliničkom centru univerziteta Sarajevo,
- Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar,
- Javnoj ustanovi kantonalne bolnice "dr. Safet Mujić"- Mostar

da u cilju ublažavanja posljedica širenja zarazne bolesti koronavirusa (COVID - 19) poduzmu mjere i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje eventualnih slučajeva zaraze i dostavljanje kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti.

2. Za provođenje ove naredbe zadužuju se rukovodioci službi iz tačke 1. Ove naredbe.

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.