BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta 2020. godine ova naredba primjenjuje se do daljnjeg.

NAREDBA SVIM BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

1. Naređuje se svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Federacije BiH da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.

2. Naređuje se banjama i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i osiguraju usluge prehrane.

3. Naređuje se banjama i lječilištima iz tačke 2. ove naredbe da obustave prijem novih pacijenata, pružanje svojih usluga (welnes, masaže, frizerski saloni, kozmetički saloni i slično).

4. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni krizni štabovi zdravstva i direktori ustanova.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020. godine.